دانشگاه پیام نور استان اردبیل
کد کاربر
رمز
 
 راهنمای تنظیم اتوماسیون اداری دیدگاه بروی مرورگر Internet Explorer :
 
 با کاربری خود وارد سیستم چارگون شوید  و ازمنوی عمومی ، زیر منوی دریافت فایل ،دریافت تنظیمات کاربری را  انتخاب و فایل تنظیمات را دریافت و نسبت به نصب آن اقدام کنید .سپس ازمنوی tools ، زیر منوی Internet Options راانتخاب کنید در صفحه ظاهر شده از تب security گزینه trusted sites  را انتخاب و  دکمه sites را فشار داده و آدرس 85.185.12.5 را به لیست اضافه نمایید. 
 
نکته  ارسال پیام در سیستم چارگون:
 
با ارتقای نرم افزار اتوماسیون اداری دیدگاه ، جهت مدیریت فضای ذخیره سازی و جلوگیری از کاهش سرعت چارگون ،امکان ارسال پیام در سیستم براساس گروه بندی تعریف شده ، امکان پذیر خواهد بود .
  
نکته در ارسال فایل های پیوستی:
 
  حجم فایل پیوستی  به نامه ها نباید از1MB (مگابایت) تجاوز کند.
 
 مرورگرهایی که می توانیم با آن وارد سیستم گلستان شویم :
 
  Internet Explorer ، فایرفاکس (البته در صورتیکه  افزونه IETab در فایر فاکس اضافه شده باشد)
 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>